Compostela no Medievo: Pergamiño Vindel

Galego era a lingua na que trobaban os reis e o pobo. As composicións recolléronse en Cancioneiros e Pergamiños que empregaban os xograres para a súa interpretación. Do máis famoso deles, que se atopa na J. Pierpont Morgan Library de Nova York, dannos conta Enrique, Xián, Fátima e Miguel.

Radio na biblio: Compostela no Medievo

Deixarémosvos nos próximos días algúns falangullos elaborados polo alumnado de 3º ESO na materia de Lingua e Literatura Galega, nos que os seus autores e autoras investigaron sobre o Medievo en Compostela.

Coñecer a importancia da nosa cultura e da nosa historia para tecer identidade e poder valorar o alleo dende o orgullo do propio. Este é o principal obxectivo deste traballo elaborado no marco do proxecto educativo SEMGAL.  

Subscríbete ao noso programa!